Pracodawca ma obowiązek oceniać ryzyko zawodowe na określonych stanowiskach pracy.

Pomagamy:

  • Zebrać informacje potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodoweg.
  • Zidentyfikować zagrożeni.
  • Oszacować ryzyko wybraną metodą np. - Normy PN-N-18002 ("Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), Analizy Zagrożeń (PHA), RISC SCORE, Metoda Grafu Ryzyka, metoda Analizy Bezpieczeństwa Pracy JSA.
  • Określić działania eliminujące lub ograniczających ryzyko zawodowe.
  • Dokumentować wyniki oceny ryzyka zawodowego.
  • Uaktualniać istniejące oceny ryzyka zawodowego.