1. Po co jest polityka prywatności?

BHP-PROFES.pl, prowadzone przez Mariusz Sochacki. („ Firma”), dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, jak z nich korzystamy i w jaki sposób możesz wykonywać przysługujące Ci prawa.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy poniższych zasad:

 • nie zbieramy więcej informacji, niż jest nam potrzebne;
 • nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;
 • nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
 • nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej bhp-profes.pl.

 1. JAKIE DANE ZBIERA BHP-PROFES.pl ORAZ KIEDY SĄ ONE ZBIERANE?
 1. Wyłącznie przeglądanie naszej strony

O ile nie zdecydujesz się skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, to możesz przeglądać stronę internetową bhp-profes.pl bez ujawniania żadnych informacji o sobie z wyjątkiem swojego adresu IP. Twój adres IP zostanie wykorzystany również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się z naszą stroną). Nie mamy jednak możliwości zidentyfikowania Cię na podstawie samego adresu IP. Strona internetowa bhp-profes.pl korzysta z tzw. plików cookie – niewielkich plików z informacjami zapisywanych na Twoim dysku twardym. Więcej na temat plików cookie znajdzie w sekcji Cookies.

 1. Kontakt za pośrednictwem formularza

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami, zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail i numeru telefonu. Pytamy o te dane, tylko po to, aby móc udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie i się z Tobą skontaktować. Jeżeli nie zdecydujesz się zostać naszym klientem, usuniemy Twoje dane, jak tylko odpowiemy na Twoje zapytanie, a informacje dotyczące Ciebie nie będą już potrzebne.

 1. Jakie prawa Ci przysługują?

Dostęp do danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które zebraliśmy. Możesz skorzystać z tego prawa kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza.

Jeżeli tego zażądasz, przekażemy Ci kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. W celu zrealizowania takiego żądania możemy poprosić Cię jednak o przekazanie dodatkowych informacji, które pozwolą nam potwierdzić Twoją tożsamość. Jeżeli nie podasz nam tych informacji lub jeżeli informacje, które posiadamy na Twój temat nie wystarczą do potwierdzenia Twojej tożsamości, mamy prawo odmówić udzielenia Ci informacji.

Zrealizujemy Twoje żądanie, przesyłając kopię Twoich danych drogą elektroniczną, chyba że w żądaniu wyraźnie określisz inną metodę realizacji tego prawa. Za każde kolejne zgłoszone żądanie mamy prawo naliczyć opłatę administracyjną.

Usuwanie i sprostowanie danych

Jeżeli uważasz, że informacje na Twój temat, które posiadamy, są niepoprawne, możesz skontaktować się z nami, tak abyśmy mogli zaktualizować dane oraz zapewnić ich poprawność.

Automatycznie usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz również prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego formularza.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych wymaga uzyskania Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. W takim przypadku powinieneś skontaktować się z nami za pośrednictwem tego formularza. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne.

Przenoszenie

Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. W takim przypadku powinieneś skontaktować się z nami za pośrednictwem tego formularza.

Sprzeciw

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego albo przetwarzamy Twoje dane ze względu na ważny i uzasadniony interes Firmy lub interes publiczny masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Automatycznie przestaniemy przetwarzać Twoje dane wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego, ale w innych przypadkach może się okazać, że istnieją dalsze przyczyny uzasadniające przetwarzanie Twoich danych – wówczas będziemy zmuszeni odrzucić Twoje żądanie. O przyczynach odmowy zostaniesz zawsze poinformowany. Jeśli chcesz złożyć sprzeciw powinieneś skontaktować się z nami za pośrednictwem tego formularza.

Profilowanie

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ujawnianie danych

Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.

Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą spełnione odpowiednie standardy ochrony danych.

Możemy udostępnić przekazane nam w trakcie zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe w stopniu w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług na naszą rzecz;
 • zewnętrznym dostawcom usług hostingowych;
 • organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów zwrócili się żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania.
 1. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, usunięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W tym celu podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do zachowania poufności danych osobowych i ich ochrony zgodnie z postanowieniami RODO.

W szczególności oświadczamy, że wszyscy pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania poufności i przechodzą regularne szkolenia z przepisów dotyczących ochrony danych, które mają zastosowanie w ich pracy. Ponadto regularnie monitorujemy wszystkie procesy wewnętrzne oraz środki techniczne i organizacyjne, aby mieć pewność, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa z zakresu ochrony danych i zapewnia ochronę praw osób, których dotyczą dane.

W celu lepszego zabezpieczenia Twoich danych zastrzegamy sobie prawo, by wdrożyć w przyszłości adekwatne środki ochrony, inne niż te wymienione w ustępie powyżej, zwłaszcza z uwagi na postęp techniczny i rozwój technologii. Nowe środki nie będą zmniejszać ochrony zapewnianej przez środki wymienione powyżej.

 1. COOKIES

BHP-PROFES.pl wykorzystuje pliki cookies, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych, pozwalające lepiej stronę do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony bhp-profes.pl

Jeżeli nie ustawisz blokowania plików cookie w przeglądarce (np. Mozilla Firefox albo Google Chrome), przeglądarka będzie akceptować ich używanie . Możesz w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, nawet jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na ich stosowanie. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z bhp-profes.pl

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Regularnie aktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności i dążymy do jej udoskonalenia. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej okresowych poprawek. Nie ograniczymy jednak Twoich praw wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności bez Twojej wyraźnej zgody.

 1. Jak skontaktować się z Bhp-profes i uzyskać dodatkową pomoc?

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak chronimy Twoje dane osobowe lub jakie prawa Ci przysługują, skontaktuj się z nami.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozstrzygnąć wszelkie spory w polubowny sposób. Niemniej jednak jeżeli uznasz, że Twoje prawa nie były przestrzegane lub doszło do naruszenia Twojej prywatności, możesz wnieść skargę do polskiego organu ds. ochrony danych osobowych, który nadzoruje naszą działalność.